Oferta

Oferujemy indywidualne podejście połączone z szczegółową analiza potrzeb naszych klientów.

Zapewniamy niebanalne rozwiązania i produkty: nowoczesne, elastyczne, unikalne, wysokiej jakości, atrakcyjne o indywidualnym charakterze.

Celem SAST - poprzez ofertę produktów i konsekwentne działanie - jest stworzenie stale rosnącej grupy lojalnych klientów.

Naszym klientom oferujemy

Reklamę poprzez stronę internetową www.infosast.pl.

Reklamę poprzez współpracowników.

Optymalizację procesów zarządczych prowadzenia działalności gospodarczej.

Tworzenie i organizację spółek prawa handlowego.

Usługi doradcze i administracyjne na rzecz spółek prawa handlowego.

Profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań. 

Świadczenia niepieniężne wspólników.